Utställarinformation

Utställarinformation och ritning skickas ut till alla deltagande företag i god tid innan mässan. Om du har frågor så kontakta oss gärna!